• Tolmácsolási típusok:

  • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
  • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá
  • felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
  • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
  • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
  • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
  • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
  • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
  • média-tolmácsolás

 • Tolmácsolási módok:

  • magyar jelnyelv
  • taktilis jelnyelv
  • jelesített magyar nyelv
  • ujjábécé
  • daktil tenyérbe jelelés
  • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
  • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
  • Lorm-abécé
  • tenyérbe írás
  • Braille-írás
  • Braille-írás taktilis formája
  • Tadoma vibrációs módszer

További információk a letölthető dokumentumok közt találhatóak.